دانا در رسانه ها و مجامع علمی
مصاحبه ها:
- مصاحبه روزنامه اصفهان امروز با مدیران شرکت مدیریت تجارت بین الملل دانا (دانلود)
- مصاحبه مدیر عامل شرکت مدیریت صادرات دانا در مورد موانع ناشی از وضع عوارض صادراتی بر
محصولات شیرینی و شکلات (دانلود)
- مصاحبه عضو هیات مدیره شرکت مدیریت صادرات دانا در زمینه کمک بورس به صادرات (دانلود)
- مصاحبه اصفهان امروز در مورد پیش نویس سند راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان با فعالین اقتصادی اصفهان و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت تجارت دانا (دانلود)
- مصاحبه خبرگزاری ایسنا در مورد استفاده از خدمات مشاوره بازرگانی در ایران (دانلود)


 مقالات:
- مقاله در چهارمین کنفرانس تجارت الکترونیک(بررسی کاربردهای تجارت الکترونیک در توسعه صادرات
محصولات ایرانی به روش موردکاوی) (دانلود)
- مقاله در سومین کنفرانس تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه (بررسی نقش بازاریابی الکترونیک در توسعه صادرات محصولات ایرانی) (دانلود)
- بازاریابی بین الملل در نشریه پیام بنگاه (نشریه سازمان توسعه تجارت) (دانلود)

 
تماس با ما
تلفن: 72856000 21 98+
فکس: 88538513 21 98+
ایمیل: info[at]danatradeco.com