تحقیقات بازار
شرکت دانا به عنوان یکی از اعضای انجمن تحقیقات بازاریابی ایران، خدمات تحقیقات بازاریابی کاربردی و قابل اجرا به شرکت هایی مختلف جهت بهبود و گسترش بازار در داخل و خارج از کشور ارائه می نماید. این خدمات شامل کلیه موضوعات بازاریابی و فروش می باشد؛ برخی از این زمینه ها به صورت زیر می باشند :
   1- تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل بازار (شامل تقسیم بندی بازار، انتخاب بازار هدف به منظور متمرکز نمودن فعالیت ها و ارائه استراتژی مناسب جهت انتخاب بازار هدف، تعیین جایگاه در بازار، برآورد تقاضا و پیش بینی فروش محصولات موجود در بازار و ... )
   2- تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل رقبا
   3- تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل مشتریان
   4- تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل محیطی
   5- تحقیقات مربوط به محصول
   6- تحقیقات مربوط به قیمت گذاری
   7- تحقیقات مربوط به توزیع و فروش
   8- تحقیقات مربوط به ترفیع و تبلیغ
   9- تحقیقات مربوط به رفتار مصرف کننده
   10- ارزیابی برند ( نام، مارک و نشان تجاری)
 
تماس با ما
تلفن: 72856000 21 98+
فکس: 88538513 21 98+
ایمیل: info[at]danatradeco.com