انتخاب شرکت دانا سپند به عنوان صادرکننده ممتاز استان اصفهان در سال97
شرکت دانا به عنوان صادرکننده ممتاز استان اصفهان در سال 97 برگزیده شد.
پس از سال ها تلاش و کوشش و کسب عنوان صادر کننده در سال های 94، 95 و 96 این بار شرکت دانا عنوان صادر کننده ممتاز را از آن خود نمود.
تماس با ما
تلفن: 72856000 21 98+
فکس: 88538513 21 98+
ایمیل: info[at]danatradeco.com